Wij geloven dat organisaties hun doelen meer succesvol kunnen bereiken door creatief te worden uitgedaagd  

Wij geloven dat (publieke) organisaties hun doelen meer gericht kunnen realiseren door op een creatieve manier te worden uitgedaagd om anders te denken en te doen.  

Heldere Doelen

Heldere doelen geven richting aan de organisatie en zorgen ervoor dat beslissingen en activiteiten op elkaar worden afgestemd. 90% van de organisaties heeft geen heldere doelen of uitsluitend financiële doelen.

Juiste Activiteiten

Alleen de juiste activiteiten zorgen voor optimale doelbereiking. Veel processen en projecten dragen in de praktijk niet maximaal bij aan het realiseren van doelen.

Echte Risico's

Het beheersen van de showstoppers die direct doelen en activiteiten bedreigen, zorgt voor een geëffende weg naar succesvolle doelbereiking. In de praktijk ligt de focus vaak op lijsten met veel risico's in plaats van op de echte risico's die er toe doen.

De weg naar succes

De weg naar succes bestaat uit de samenhang tussen heldere doelen, juiste activiteiten en het beheersen van de echte risico’s. Deze elementen staan centraal in Succesmanagement en de Succesmanagement driehoek.

De succesmanagement driehoek

Deze driehoek vormt de essentie van het besturen van organisaties. Heldere Doelen geven richting aan de organisatie. Om doelen te bereiken moeten de Juiste Activiteiten worden ondernomen en de Echte Risico’s worden beheerst. Het gaat om het vergroten van de + en het verkleinen van de -. Dat zorgt voor meer succesvolle doelbereiking en minder kosten.

Van HARD werken

De plaatjes hiernaast  zijn een metafoor voor de organisatie met en zonder duidelijk doel.  Afdelingsmanagers maken zelf naar beste eer en geweten hun keuzes. Een ieder doet zijn best en de boot komt ook vooruit, dankzij een ieder zijn individuele inspanning. 

Naar SMART werken

In het linker plaatje is er een duidelijke doelstelling die gedragen wordt door alle teamleden. Het belangrijkste van een doel is dat het richting geeft aan de organisatie. Daardoor worden de juiste keuzes gemaakt voor de juiste activiteiten. Het resultaat is dat het doel sneller wordt bereikt en ook nog eens met minder middelen. 

 

“Veel organisaties beschikken over het onbenutte potentieel om veel meer te doen met dezelfde mensen of hetzelfde met minder mensen.”

Geert Haisma

Succesvolle doelbereiking en kostenbesparing gaan hand in hand

Succesvolle doelbereiking en kostenbesparing gaan hand in hand

Voorbeeld: Meer succesvolle doelbereiking en € 900k besparing Gemeente X heeft als doel vanuit de WMO om de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. Daarvoor worden ouderen 3 dagdelen per week met busjes naar een zorgaanbieder gebracht voor recreatieve bezigheden. De kosten hiervoor bedragen € 1,4 miljoen per jaar. Veel ouderen blijken bij nadere bestudering van data in slechts enkele wijken te wonen waar ook publiek toegankelijke buurtcentra aanwezig zijn. De gemeente kan 60% van de ouderen activiteiten in buurtcentra op loopafstand aanbieden gedurende 5 dagen per week. Voor de begeleiding worden 2 nieuwe medewerkers aangetrokken voor € 100k. De besparing voor de gemeente is ongeveer € 900k per jaar. Daarnaast biedt zij ook nog een veel beter maatschappelijk rendement door 5 dagen per week activiteiten aan te bieden en de zelfredzaamheid van ouderen zoveel mogelijk te stimuleren.

Voorbeeld: Uit onderzoek onder zo’n 250 bekende organisaties in Nederland blijkt dat deze door 3 elementen in zwaar weer terecht komen:

1) Geen heldere doelstelling of alignment aan de top,
2) Onvoldoende risicomanagement en
3) gebrekkige management informatie om bij te sturen (o.a. op liquiditeit).

Een voorbeeld uit het onderzoek is DAF, die een productiedirecteur had met een eigen doelstelling om zoveel mogelijk trucks te produceren en een commercieel directeur die de trucks niet verkocht kreeg. Door gebrek aan alignment en bijsturing in de top ging het bedrijf ten onder aan het opgehoopte kapitaal in de vorm van een grote parkeerplaats onverkochte DAF trucks.

Ervaringen 

word meer succesvol

Download uw stappenplan naar succes 🙂

Hartelijk dank voor je aanvraag! De whitepaper wordt je zo snel mogelijk per mail toegezonden.