Echte Risico's

Hoe volwassen is uw Risicomanagement? 

VolwassenheidsModel RMVM®

In veel organisaties circuleren lijstjes met risico’s. Voor effectief risicomanagement is het van belang dat het risicomanagement proces in de organisatie is geborgd en de organisatie zich op een bepaald ontwikkelingsniveau bevindt om concreet de risico’s van vandaag en morgen te kunnen managen. Het risicomanagement volwassenheidsmodel geeft richting aan de vervolgstappen om risicomanagement naar een hoger niveau te brengen.

Doe de online risicomanagement scan

Wilt u weten hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van risicomanagement? Doe dan de online risicomanagement scan en ontvang een rapport met daarin uw ontwikkelstappen.

De succesmanagement driehoek

Deze driehoek vormt de essentie van het besturen van organisaties. Heldere Doelen geven richting aan de organisatie. Om doelen te bereiken moeten de Juiste Activiteiten worden ondernomen en de Echte Risico’s worden beheerst. Het gaat om het vergroten van de + en het verkleinen van de -. Dat zorgt voor meer succesvolle doelbereiking en minder kosten.

Risico gestuurd werken

De wereld wordt steeds dynamischer en complexer. Dat betekent dat veel organisaties niet meer alles kunnen doen zoals ze het altijd deden, maar keuzes moeten maken wat ze wel en niet doen. Risicomanagement helpt organisaties keuzes te maken door in ieder geval die dingen te doen die anders grotere risico’s vormen dan de organisatie zou willen (risk appetite).

Voorbeeld: De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit houdt onder andere toezicht op de productie en bereiding van voedsel. Het is onmogelijk om met een beperkt aantal inspecteurs toezicht te houden op alle betrokken bedrijven in de hele voedselketen in Nederland. Bij welke bedrijven loopt de volksgezondheid dan de grootste risico’s? Door Key Risk Indicatoren (KRI’s) te definiëren ontstaat inzicht in die bedrijven die mogelijk de grootste risico’s vormen. Daarmee kan de beschikbare inspectiecapaciteit gericht worden ingezet.

Risicomanagement proces

Wij adviseren organisaties hoe risicomanagement beter kan worden benut in de besluitvorming. Daarbij spelen we in op actuele (politieke) vraagstukken of grote projecten waar keuzes moeten worden gemaakt en risico’s beheerst. Software ondersteuning hiervoor is beschikbaar.

Leer van opgetreden risico’s

Data geeft ons steeds meer inzicht. Patronen in data en data uit verschillende systemen combineren leidt tot nieuwe informatie. Dit helpt nieuwe risico’s op een ‘smart’ manier te identificeren of analyseren. Bij voorkeur geautomatiseerd.

word meer succesvol

Download de whitepaper praktisch risicomanagement 🙂