Ons advies is erop gericht om veranderingen te realiseren die er toe doen in de complexe politiek-bestuurlijke omgeving met vele stakeholders en belangen. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende economische, juridische, technische, financiële, etc invalshoeken die het besturen in de publieke sector zo complex maken om tot afgewogen beslissingen te komen om maatschappelijke doelen te realiseren.

Onze kennis en ervaring voor bestuurskundig advies en -onderzoek ligt op diverse inhoudelijke beleidsterreinen, grote projecten, strategie, risicomanagement, verbonden partijen, financiën, planning&control, politiek-bestuurlijke moeilijkheden, rekenkameronderzoek, benchmark, etc.

Kenmerkend in onze aanpak is dat wij creatieve oplossingen nastreven door anders te denken en te doen, gericht op het resultaat.

Heeft u een adviesvraag waarover u met ons van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Maak een vrijblijvende afspraak

Zwembadexploitatie
Een gemeente komt elk jaar weer tekort bij de exploitatie van het zwembad. Ieder jaar wordt besloten om het tarief te verhogen om het zwembad kostendekkend te maken. Ieder jaar komen er weer minder bezoekers.
Denk creatief: Verlaag de tarieven waardoor meer bezoekers komen. Maak het extra aantrekkelijk voor de jeugd en zorg voor ruime openingstijden.

Verbonden partijen
Ieder jaar is het weer touwtrekken met verbonden partijen over rapportages. Als de rapportage komt, kan er vaak niet meer op worden (bij)gestuurd. De informatie komt (te) laat en gaat daarmee over het verleden. Als gemeente wil je graag tijdige en actuele informatie om op te sturen.
Denk creatief: Een koppeling met de financiële systemen van de verbonden partij. Als gemeente ben je niet meer afhankelijk van rapporten maar genereer je automatisch eigen rapportages. Alerts waarschuwen de gemeente om tijdig in te grijpen, in plaats van achteraf de problemen oplossen.

Jeugdzorg
De decentralisatie van de jeugdzorg bracht veel nieuwe aspecten met zich mee voor gemeenten. En nog steeds staat het jeugdbeleid volop in de aandacht.
Denk creatief: Vanuit een best practice benadering is het belangrijk dat gemeenten van elkaar leren. Maar welke gemeenten hebben hier ervaring mee? Duitse gemeenten zijn al jaren verantwoordelijk voor Jeugdzorg. Onderlinge Duits-Nederlandse kennis uitwisseling helpt inhoudelijk invulling te geven aan het beleid. Ook Nederlandse gemeenten hebben ondertussen hun eigen ervaringen. Wij brengen de spelers bij elkaar.

Beleidsoptimalisatie

Economisch beleid, beleid voor groenbeheer, sociaal beleid, ruimtelijk beleid, veiligheidsbeleid, financieel beleid, aanbestedingsbeleid, subsidiebeleid, evenementenbeleid, milieubeleid, sportbeleid, volkshuisvestingsbeleid, etc.

Het gros van de werkzaamheden van Gemeenten en Provincies bestaat uit het maken en uitvoeren van beleid. Als gemeente of provincie wilt u dat uw beleid er toe doet, maar hoe goed is uw beleid?  Wij hebben een beleidsscan ontwikkeld waarmee we uw beleid niet alleen een rapportcijfer geven, maar wat uw beleid concreet kan verbeteren zodat het beleid er meer toe doet. Wij noemen dat het Klaver4 beleid, naar het gelijknamige Klavertje 4 dat ook bijzonder is.

 

Klaver4  beleid®

Centraal in het Klaver4 beleid® staan de vier hoofdelementen: Strategie, Regie, Uitvoering, Financieel. Ieder van deze elementen is weer onder verdeeld in 3 belangrijke items. Uw beleid is zo goed en effectief als de zwakste schakel. Met de beleidsscan krijgt u snel inzicht op welke onderdelen uw beleid kan worden verbeterd om de impact te vergroten.

 

Wilt u weten of uw beleid voor verbetering vatbaar is? Doe de beleidsscan en ontvang een rapport.

Beleidsscan

 

Beleidsoptimalisatie workshop

In de training beleidsoptimalisatie leert u hoe u uw beleid concreet verbetert. De training beleidsoptimalisatie leent zich bij uitstek om in company te worden gegeven. Wij begeleiden beleidsmedewerkers in company met eigen case materiaal  om de effectiviteit van beleid te vergroten.

Beleidsoptimalisatie workshop

Beslissingsondersteuning

Besturen in de publieke sector vergt dagelijkse complexe beslissingen waar vaak onvoldoende informatie aanwezig is en ook nog eens appels met peren moeten worden vergeleken.

Om tot weloverwogen en onderbouwde beslissingen te komen ondersteunen wij dit complexe besluitvormingsproces, rekening houdend met de verschillende economische, juridische, technische, financiële, etc invalshoeken die van belang zijn. Naast de invalshoeken spelen uiteraard ook de kosten, opbrengsten, maatschappelijke opbrengsten en risico’s een rol om tot evenwichtige keuzes te komen. Wij maken gebruik van verschillende methoden om tot keuzes te komen, waaronder Multi-Criteria Analyse voor complexe besluitvormingsprocessen.

Maak een vrijblijvende afspraak