Partners

Fully In Control B.V. ontwikkelt het nieuwe en zeer innovatieve cloud platform FullyInControl. Het platform voor het managen van o.a. assessments, inspecties, risico’s, kwaliteit, veiligheid en performance. De software integreert losse GRC software, Risicomanagement software, Kwaliteitsmanagement software, ISMS software, PMS software, Compliance Management software en Audit software.

De Universiteit Twente is een Nederlandse universiteit voor technische en sociale wetenschappen in de Overijsselse stad Enschede, in de regio Twente. Universiteit twente biedt o.a masters aan in risicomanagement.

Smart Industry Network is een community die vraag, aanbod en kennis op het gebied van Smart Industry bij elkaar brengt gericht op de realisatie van Smart projecten. Het netwerk is een initiatief van meerdere kennis- en realisatiepartners die ervaring hebben in de realisatie van Smart projecten.

Buro Kwadraat biedt ondersteuning en begeleiding bij ondernemers om grip te houden op hun ontwikkelende onderneming. Het focust op verantwoordelijkheid en eigenaarschap als middel om een organisatie en haar werknemers gefocust te houden op een verenigde visie, zeker in het geval dat jonge ondernemingen upscalen.

Arces helpt overheden met het bereiken van hun programma- en projectdoelen door gezamenlijk de risico’s inzichtelijk te maken en te beheersen via een collaboratieve vorm van risicomanagement.