Heldere doelen

Formuleer heldere doelen

Met stip op 1 staat het ontbreken van een duidelijke doelstelling. Geen consensus in het bestuur of geen duidelijk geformuleerd doel, leidt ertoe dat de organisatie geen duidelijke richting heeft waar ze naar toe moet werken.
Voorbeeld: Management is niet effectief door gebrek aan doelen De Raad van Bestuur van een bedrijf met zo’n 2000 medewerkers was ontevreden over de laag managers onder hen. Zij pakten hun taken onvoldoende zelfstandig op. De adviseur die het bestuur strategisch begeleidde vroeg daarop naar de bedrijfsdoelstelling. Het viel een minuut stil, waarop de CEO zei dat ze wilden groeien en een omzetstijging wilden realiseren.
Dit werd meteen ter discussie gesteld door de CFO die stelde dat de focus ligt op het behalen van meer winst. Doelstellingen die op gespannen voet staan met elkaar. Lange termijn versus korte termijn. Wat betekent dat voor de 50 managers in de organisatie die elke dag weer keuzes moeten maken? Onduidelijkheid! En deze onduidelijkheid leidde ertoe dat een ieder naar eigen eer en geweten keuzes maakte en regelmatig op onbegrip stuitte bij de Raad van Bestuur. In de ogen van de Raad van Bestuur deden ze namelijk niet altijd de juiste dingen. Het probleem lag hier echter niet bij de hard werkende managers, maar bij de Raad van Bestuur die geen duidelijke doelen en kaders stelde waar de managers hun beslissingen op konden baseren.

De succesmanagement driehoek

Deze driehoek vormt de essentie van het besturen van organisaties. Heldere Doelen geven richting aan de organisatie. Om doelen te bereiken moeten de Juiste Activiteiten worden ondernomen en de Echte Risico’s worden beheerst. Het gaat om het vergroten van de + en het verkleinen van de -. Dat zorgt voor meer succesvolle doelbereiking en minder kosten.

Voorbeeld:

Een voorbeeld uit onderzoek is DAF, die een productiedirecteur had met een eigen doelstelling om zoveel mogelijk trucks te produceren en een commercieel directeur die de trucks niet verkocht kreeg. Door gebrek aan alignment en bijsturing in de top ging het bedrijf ten onder aan het opgehoopte kapitaal in de vorm van een grote parkeerplaats onverkochte DAF trucks.

Doelbereiking in publieke organisaties

Publieke organisaties kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan producten en diensten. Dat leidt tot meerdere programma’s met meerdere doelen. Complicerende factor in een politieke omgeving is dat politici hun doelen graag met opzet een beetje ‘fuzzy’ houden zodat ze er niet hard op kunnen worden afgerekend. Voor de organisatie geeft dit echter minder duidelijkheid. Een oplossing is om onder de politieke doelen, zoals bijvoorbeeld een coalitie akkoord, een ambtelijke vertaling te maken naar concrete interne doelen. Deze interne doelen helpen dan richting te geven aan de organisatie.

word meer succesvol

Download uw stappenplan naar succes 🙂

Hartelijk dank voor je aanvraag! De whitepaper wordt je zo snel mogelijk per mail toegezonden.