Risk Intelligence

Organisaties beschikken over veel data. Hoe wordt deze data informatie en uiteindelijk kennis waar de organisatie iets mee kan? Wij helpen uw data te ontsluiten en te verrijken met andere data zodat u meer informatie krijgt om effectiever te sturen. Data kan een belangrijke rol spelen om risico’s op te sporen of vroegtijdig risico’s te signaleren.

Daarbij kunt u denken aan data die overschrijdingen signaleert die een indicatie voor risico’s kunnen zijn, of waarin ook kwalitatieve elementen worden meegenomen. Denk ook aan het automatisch verkrijgen van data van Verbonden Partijen voor gemeenten of omzetinformatie voor bedrijven om zelf data te kunnen beoordelen op Key Risico Indicatoren. Daarmee wordt u beschikt u sneller en gerichter over meer relevante stuurinformatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij bieden?

Contact over Risk Intelligence