Risicomanagement

Risicomanagement VolwassenheidsModel RMVM®

In veel organisaties circuleren lijstjes met risico’s. Voor effectief risicomanagement is het van belang dat het risicomanagement proces in de organisatie is geborgd en de organisatie zich op een bepaald ontwikkelingsniveau bevindt om concreet de risico’s van vandaag en morgen te kunnen managen. Het risicomanagement volwassenheidsmodel geeft richting aan de vervolgstappen om risicomanagement naar een hoger niveau te brengen.

Meer info Risicomanagement VolwassenheidsModel

 

Risicomanagement scan

Wilt u weten hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van risicomanagement? Doe dan de online risicomanagement scan en ontvang een rapport met daarin uw ontwikkelstappen.

Online risicomanagement scan

Risicomanagement advies

Vanuit onze brede en jarenlange ervaring met risicomanagement in  zowel de publieke sector als het bedrijfsleven adviseren wij vele organisaties. Een greep uit onze adviesdiensten:

 • Opstellen en beoordelen risicoprofielen
 • Externe risicomanager
 • Risico-analyses bij grote projecten
 • Bestuurlijk-strategische risicosessies
 • Opstellen risicomanagementbeleid
 • Opstellen risicorapportages
 • Berekening weerstandsvermogen
 • Crisismanagement en calamiteitenplannen
 • Interim risicomanager
 • Ondersteuning bij implementatie in de organisatie
 • Kennisoverdracht: open en in-company trainingen

 

Strategisch- en projectrisicomanagement

Wij adviseren organisaties hoe risicomanagement beter kan worden benut in de besluitvorming. Daarbij spelen we in op actuele (politieke) vraagstukken of grote projecten waar keuzes moeten worden gemaakt en risico’s beheerst. Software ondersteuning hiervoor is beschikbaar. Klik hier voor meer informatie

 

Risk Intelligence

Data geeft ons steeds meer inzicht. Patronen in data en data uit verschillende systemen combineren leidt tot nieuwe informatie. Dit helpt nieuwe risico’s op een ‘smart’ manier te identificeren of analyseren. Bij voorkeur geautomatiseerd.