RISKcountant

Wat is een RISKcountant?

Een RISKcountant is vergelijkbaar met een accountant. Waar de accountant expertise heeft op het financiële vlak en organisaties ontzorgt met jaarrekeningen, is de RISKcountant een specialist op het vlak van risicomanagement en ontzorgt organisaties met het opstellen van de paragraaf weerstandsvermogen. Hij is gesprekspartner voor de ambtelijke en bestuurlijke top en kan onafhankelijk toezicht houden op de uitvoering van risicomanagement beleid (zoals in het beleid bepaald door de meeste gemeenteraden). Risicomanagement wordt steeds belangrijker. De RISKcountant ondersteunt u om een volgende stap te maken.
 

VNGWij zijn blij met dit initiatief omdat het gemeenten ontzorgt en ze tegelijkertijd worden geholpen risicomanagement naar een hoger niveau te brengen.

Chris Ravensbergen, VNG risicobeheer

 

 

Voordelen halen uit risicomanagement

De RISKcountant kan de organisatie actief ondersteunen met het opstellen van risicomanagement rapportages en de organisatie ondersteunen bij het beter benutten van de mogelijkheden van risicomanagement.

 

Sparringpartner voor ambtelijke en bestuurlijke top

De RISKcountant kent (net als de accountant) de organisatie en denkt gevraagd en ongevraagd met haar mee op basis van wat hij ziet en is een sparringpartner voor de ambtelijke en bestuurlijke top.

 

Partner in risicomanagement naar een hoger niveau

De RISKcountant is uw partner voor risicomanagement en helpt uw organisatie naar een volgend niveau van risicomanagement. Hoe organisaties in de praktijk in staat zijn met risico’s om te gaan wordt bepaald door hun volwassenheidsniveau. Dit niveau wordt enerzijds bepaald door de inbedding van het risicomanagementproces en anderzijds door de organisatie-ontwikkeling. De RiSKcountant helpt u om risicomanagement in uw organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Welke stappen daarvoor moeten worden gezet wordt bepaald door het RisicoManagement VolwassenheidsModel (RMVM® ). Met een online risicomanagementscan wordt een nulmeting gedaan in de verschillende organisatie onderdelen en een duurzaam plan opgesteld om risicomanagement naar een hoger niveau te tillen. Benieuwd op welk volwassenheidsniveau uw organisatie zich nu bevindt? Doe de online scan.
 

Online risicomanagement scan
 
De voordelen van de RISKcountant zijn onder andere:

  • Ontlast de interne risicomanager door uitvoerende taken over te nemen
  • Stelt jaarlijkse of periodieke rapportages op (ook paragraaf weerstandsvermogen)
  • Monitort de ontwikkeling van risicomanagement in de organisatie
  • Onafhankelijke gesprekspartner voor directie/management
  • Inhoudelijk sparring partner voor de interne risicomanager en de organisatie
  • Brengt actuele kennis en frisse ideeën voor effectiever risicomanagement

 

Keuze uit 3 varianten

De RISKcountant werkt op abonnementsbasis en sluit aan bij uw ambitieniveau. Wij kunnen de werkzaamheden ook specifiek op uw wensen afstemmen.

Basis Bewust Actief
Volwassenheidsscan risicomanagement v v v
Meldpunt risico’s v v v
Bespreking en beoordeling risico’s v v v
Paragraaf weerstandsvermogen v v v
Evaluatie risicomanagementbeleid v v
Actieplan naar hoger volwassenheidsniveau v v
Kwartaalrapportages v v
Adviseur MT/B&W v v
Maandrapportages v
Actieve risico-identificatie v
Actieve risicobeheersing v
Sparring partner MT/B&W v

 

Brochure RiSKcountant downloaden