Laden Trainingen

Training bedrijfsoptimalisatie

Deze training is speciaal voor accountants en andere geïnteresseerden die hun kennis willen vergroten om bedrijven te adviseren. Centraal staat het Klaver4 model dat de belangrijkste elementen van een organisatie behandeld: Strategie, Organisatie, Financieel en Commercieel.

Doelgroep: Accountants, controllers, (bedrijfs)adviseurs, financials
Dagen: 1
Locatie: Uitsluitend In company
PE Punten: 8

Inschrijven

Omschrijving
Een praktijkgerichte training met veel voorbeelden waarin u integraal leert kijken naar organisaties aan de
hand van het Klaver4 model®. De zwaktste schakels vormen immers de rem op de groei. Door dit te
onderkennen kunt u met een integraal bedrijfsadvies organisaties tot bloei brengen.

Leerdoel
Als modern adviseur wilt u uw relaties ondersteunen met een brede scope, waardoor u MKB bedrijven kunt
ondersteunen in hun (groei)ambities. U neemt hierin een actieve rol door uw relaties structureel en
systematisch te ondersteunen op de gebieden Strategie, Commercie, Organisatie en Financieel. Middels
het Klaver4 model kunt u uw relaties ondersteunen in hun groei met gericht advies.

De kracht van het Klaver4 model®
Het Klaver 4 model is een instrument waarmee eenvoudig een integraal inzicht kan
worden verkregen in een organisatie. De essentie van het model is dat de sterkte van de
ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. Voor bedrijven betreft dit onderdelen
die een rem op de groei vormen.

Bedrijfsscan (online)
Tijdens de training wordt met eigen case materiaal van de deelnemers gewerkt. Zo krijgt
u meteen resultaat door uw eigen bedrijf of dat van uw klant te verbeteren.
Ter voorbereiding kunt u gratis een online bedrijfsscan uitvoeren die tijdens de training
zal worden behandeld.

Toekomstplan (online)
Voor uitgebreide analyses wordt het instrument van het Toekomstplan ingezet. Hiermee
kan een plan worden gemaakt voor de organisatie voor de komende 5 jaren. Het
Toekomstplan is ook online beschikbaar.

Het Toekomstplan wordt ook gedurende de training behandeld.

Het resultaat: Wegnemen van knelpunten voor groei in bedrijven.

In company
Voor adviesorganisatie en accountantskantoren verzorgen wij in company trainingen
om uw medewerkers naast hun financiële kennis op een gestructureerde manier naar
alle facetten van een bedrijf te laten kijken.
Coaching
Na de training kunnen wij u met advies en coaching ondersteunen. Wij kunnen u daarbij
ondersteunen in het eerstelijns advies aan uw klant (integraal verbeter advies) en het
tweedelijns specialistisch advies (bijvoorbeeld op het gebied van doelstellingen, online
marketing of groeikansen)

 

Programma

De training is gebaseerd op de belangrijkste elementen van groei voor een bedrijf.
Conform het Klaver4 model wordt ingegaan op de onderdelen Strategie, Organisatie,
Commercie en adviesvaardigheden. Het Klaverblad financieel wordt in deze training
overgeslagen omdat hij veelvuldig wordt gevolgd door deelnemers met een financiële
achtergrond die al veel kennis op dit vlak beschikken.

Module inleiding bedrijfsadvies
In deze module wordt ingegaan op een gestructureerde integrale bedrijfsanalyse met behulp van het
Klaver4 model en hoe u het Toekomstplan kunt gebruiken als instrument voor een duurzame
adviesrelatei met uw klant. Tevens wordt in deze module stilgstaan bij wat adviseren is en wat uw
klant van u verwacht.
Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn:

 • Introductie Klaver4 model
 • Toekomstplan
 • Uw rol als adviseur

Module Strategie
Een duidelijke doelstelling, een heldere plaats in de waardeketen en groeikansen zijn basisbeginselen voor
een succesvolle organisatie. 98% van het MKB heeft geen heldere, werkbare doelstelling. De adviseur
helpt een duidelijke doelstelling te formuleren zodat iedereen binnen de organisatie er duidelijke richting

aan kan ontlenen. Voor het bestaansrecht van een organisatie is de plek in de waardeketen essentieel. Wat
is de toegevoegde waarde nu en hoe zou die kunnen worden versterkt? Nieuwe producten of nieuwe
markten brengen zowel risico’s als kansen met zich mee.

Doelen:

 • Het onderschatte belang van een helder doel
 • Criteria voor een heldere doelstelling
 • Doelstelling formuleren en communiceren

Waardeketen:

 • Onderdelen van de keten Groeikansen:
 • Nieuwe producten, nieuwe markten
 • Kansen en risico’s

Module organisatie
Als adviseur verdiept u zich in de organisatie, waarbij mensen, systemen en inkoop belangrijke factoren
zijn. Leiderschap, motivatie, cultuur en samenstelling van het team staan centraal waar het gaat om meer
uit je team te halen. Goed werkende organisaties worden in toenemende mate ondersteund door allerlei
systemen. Het samenspel tussen kantoorautomatisering, financiële administratie, CRM en relevante
rapportages is van groot belang hoe efficiënt en effectief een organisatie functioneert. Inkoop bepaalt voor
een groot deel de winstmarge. Bij veel MKB bedrijven bestaan er veel kansen om de inkoop te
professionaliseren.

Human Resources:

 • Management en leiderschap
 • Motivatie van medewerkers
 • Cultuur

Inkoop:

 • Leveranciers analyse
 • Contracten en voorwaarden
 • Inkoopsystematiek

Module commercie
ALs adviseur verdiept u zich in de commerciële kant, waarbij marketing, verkoop en verdienmodellen
belangrijke aspecten zijn. Maakt uw relatie slim gebruik van de verschillende ‘owned, earned and payed
media’? Wordt het budget effectief ingezet om het maximale te halen uit de mix tussen online en offline
marketing? Richt de verkoop van uw relatie zich op bestaande of nieuwe klanten? Bij MKB bedrijven loopt
10% tot 20% van de bestaande klanten jaarlijks weg, is dit nodig? En hoe worden nieuwe klanten
geacquireerd? In deze trainingen gaan we van gunnen naar toegevoegde waarde. Verder gaan we in op
het verdienmodel, is deze voldoende toekomstbestendig? Welk ander verdienmodel zou interessanter zijn
voor uw klant en kan de organisatie daarop worden aangepast?

Marketing:

 • Owned, earned & payed media
 • On- en offline marketing

Verkoop:

 • Beheer en behoud bestaande relaties
 • Acquisitie nieuwe relaties/klanten

Verdienmodel

 

Trainingsdagen

De 4 modules worden evenredig over de trainingsdag verspreid. De trainingen kunnen ook worden
gegeven van 13.00 tot 21.30.

Inschrijven