Laden Trainingen

Training beleidsoptimalisatie

De training beleidsoptimalisatie helpt u meer uit uw beleid te halen. Met behulp van het Klaver4 beleidsmodel kunnen deelnemers vooraf een analyse maken van de verbeterpunten van hun beleid. In de ochtend wordt ingegaan op de verbeterpunten van het beleid. In de middag wordt de de uitkomst van de analyse en de kennis toegepast op eigen beleid.

De training is inclusief een gratis beleidsscan.

Naam training: Beleidsoptimalisatie
Doelgroep: Beleidsmakers, controllers, afdelingsmanagers overheid
Dagen: 1
Locatie: In company

Inschrijven

Omschrijving
Beleid wordt in de regel ambtelijk voorbereid en politiek vastgesteld. Daarna begint de
uitvoering. In de praktijk ontbreekt veelal de periodieke monitoring en bijsturing,
terwijl daarmee juist de effectiviteit van beleid kan worden vergroot.
Deze training gaat in op het beleidsproces en de mogelijkheden tot optimalisatie door
het op elkaar afstemmen van domeinkennis van het onderwerp en proceskennis van het
beleid.

De kracht van het Klaver4 model
De effectiviteit en het maatschappelijk rendement van beleid wordt bepaald door de
zwakste schakel. Vanuit het Klaver4 model wordt gestructureerd ingezoomd op de
belangrijkste elementen van het beleid: Strategie, Regie, Uitvoering en Financiën. Dit
geeft gestructureerd inzicht in het verbeterpotentieel van uw beleid.

Beleidsscan
Tijdens de training wordt met eigen case materiaal van de deelnemers gewerkt. Zo krijgt
u meteen resultaat door uw eigen beleid te optimaliseren.
Ter voorbereiding kunt u gratis een online beleidsscan uitvoeren die tijdens de training
zal worden behandeld.

Het resultaat: Effectiever beleid, vergroten maatschappelijk rendement/verlagen
kosten

In company
Deze training leent zich erg goed voor in company toepassing door met een groep
beleidsmedewerkers de training te volgen en met elkaar aan beleidsoptimalisatie te
werken. Dit proces kan ook na de training worden begeleid met coaching.

Coaching
Zowel bij de open training als bij de in company training kan het proces door ons
worden begeleid middels advies/coaching om samen tot een optimaal resultaat te
komen.

Programma
In de training worden de 4 modules van het Klaver4 model toegepast op het beleid. De
theorie wordt in de training toegepast op door deelnemers meegenomen beleid.
Daarmee wordt naast kennisontwikkeling direct resultaat voor de organisatie geboekt.
De 4 modules en onderliggende onderwerpen zijn:
Strategie

 • Beleid
 • Doel
 • Resultaat

Uitvoering

 • Organisatie
 • Realisatie
 • Doelbereiking

Financieel

 • Budget
 • Control
 • Risico’s

Regie

 • Meetsysteem
 • Monitoring
 • Bijsturing

Trainingsdagen
De training wordt in 1 dag gegeven van 9.00 – 17.00

Inschrijven