Laden Trainingen

Training Strategisch Risicomanagement 2.0

Veel organisaties hebben risicomanagement de afgelopen jaren geïntroduceerd als onderdeel van hun bedrijfsvoering. Maar waar staat de organisatie nu qua volwassenheid van risicomanagement? En hoe effectief is het risicomanagement? Deze training is gericht op de volgende stap in risicomanagement voor zowel publieke als private organisaties.

Deze training is inclusief een gratis volwassenheidsscan voor risicomanagement

Naam training: Risicomanagement 2.0
Doelgroep: directie/managers, controllers
Dagen: 1
Locatie: Amersfoort
PE Punten: 8
Eerstvolgende training: 31 januari 2019

Inschrijven

Omschrijving
Deze training is voor deelnemers die beschikken over enige ervaring en kennis op het
gebied van risicomanagement en willen risicomanagement in hun organisatie effectiever
maken.
88% van alle risico’s wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Het breed verankeren
van risicomanagement is dan ook essentieel voor effectief risicomanagement. Van de
strategische risico’s aan de top tot aan de operationele risico’s op de werkvloer.
Centraal in deze training staat hoe je de juiste informatie over risico’s boven tafel krijgt
en hoe je de organisatie in beweging kunt krijgen bewust met risico’s om te gaan.

Risicomanagement scan
Organisaties zijn in te delen in verschillende niveaus van volwassenheid qua
risicomanagement. Voorafgaand aan de training kunt u online een risicomanagement
scan uitvoeren om te bepalen waar uw organisatie staat.

Het resultaat: Effectiever risicomanagement, minder kosten

In company
Deze training kan ook intern worden verzorgd voor een groep medewerkers die
betrokken is bij risicomanagement.

Coaching
Na de training kunnen wij u met advies en coaching ondersteunen om een plan van
aanpak op te stellen hoe u een niveau hoger komt op de volwassenheidsladder van
risicomanagement.

Programma

Het programma bestaat uit een drietal modules. Allereerst wordt de algemenen kennis over risico’s en maatregelen en risicomodellen opgefrist. Dit legt ook de basis voor de verdere training door eenduidige interpretatie van de begrippen.

De kern van de training wordt gevormd door informatie en de organisatie. Hoe krijgen we de juiste informatie boven tafel en hoe krijgen we de organisatie zover om op de juiste wijze met deze informatie om te gaan?

1) Introductie
Risico’s en maatregelen
Modellen (Coso, ISO 31000)
Risicomanagement volwassenheid

2) Risico informatie
Rapportage, welke informatie nemen we op en voor wie? Kunnen we sturen op deze informatie?
Bijsturing, op risico’s en op effectiviteit van risicomanagement

3) Risico organisatie
Beleid, wat is het doel, hoe is het beleid uitgewerkt?
Taken en verantwoordelijkheden
Gedragsbeïnvloeding, de stok en de wortel

Trainingsdagen
De training wordt in 1 dag gegeven van 9.00 – 17.00

Inschrijven