Klaver4 model®

Klaver4

Het Klaver 4 model is een instrument waarmee eenvoudig een integraal inzicht kan worden verkregen in een organisatie of beleid. Er zijn twee varianten van het model: voor bedrijven en voor overheden (beleid). De essentie van het model is dat de sterkte van de ketting wordt bepaald door de zwakste schakel. Voor bedrijven betreft dit onderdelen die een rem op de groei vormen en voor overheden betreft dit een rem op de gewenste doelstelling van het beleid.

Het Klaver 4 model kenmerkt zich doordat het een best practice is van alle relevante onderdelen die een rol spelen voor de groei van een bedrijf dan wel het maatschappelijk rendement van beleid. Met het model wordt eenvoudig een integrale analyse gemaakt om blijvend bij te kunnen sturen.
Klaver4 model® voor MKB bedrijven

Het Klaver4 model voor bedrijven is totstandgekomen door bestudering van circa 150 verschillende managementmodellen, aangevuld met onderzoeken en ervaringen. Op basis daarvan is een selectie gemaakt welke elementen van belang zijn voor de levensvatbaarheid en groei van MKB bedrijven.
Met behulp van de online bedrijfsscan kunt u eenvoudig een analyse van uw eigen organisatie maken.

Online bedrijfsscan

 

 

 

Klaver4 model® voor overheidsbeleid

Het Klaver4 model voor overheidsbeleid is totstandgekomen door bestudering van kennis over beleidsprocessen, domeinkennis van beleid en de werking van diverse beleidsonderwerpen in de praktijk.
Met behulp van de online beleidsscan kunt u eenvoudig een analyse maken van uw eigen beleid.

Online beleidsscan