Missie/Visie

Waarom doen wij wat wij doen?

Adviesbureau Haisma bestaat uit een team van deskundigen die erin geloven dat (semi) publieke organisaties meer gericht hun doelstellingen kunnen realiseren en hun maatschappelijk rendement kunnen vergroten.

Dit doen wij door op een creatieve manier anders te denken en te doen en organisaties hierin uit te dagen. Want als we doen wat we deden, dan krijgen we weer wat we altijd kregen.

Oprichting
Haisma
Met ruim 25 jaar ervaring in de publieke sector en in het bedrijfsleven heeft Geert Haisma het initiatief genomen voor het oprichten van een vernieuwend adviesbureau waarin kennis, kunde en onderzoek centraal staan op een eigentijdse manier met actief gebruik van beschikbare data.

Na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente is hij in diverse rollen actief geweest in de publieke sector. Begonnen als stagiair bij de gemeente Rijssen-Holten voor het maken van een productbegroting. Daarna naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het maken van beleid voor de toenmalige Risicoparagraaf, senior financieel-economisch adviseur bij de gemeente Amsterdam en adviseur risicomanagement en grote projecten bij Berenschot.

In 2001 heeft hij het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement opgericht en heeft in circa 15 jaar vele gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen en bedrijven bijgestaan bij de invoering en professionalisering van risicomanagement. Daarnaast was hij betrokken als kerndocent bij het opzetten van en lesgeven aan de postdoctorale opleiding risicomanagement aan de Universiteit Twente. De laatste jaren heeft hij zijn ervaring uitgebreid op het gebied van toepassingen van data en Business Intelligence.

Op politiek-bestuurlijk vlak heeft hij parallel aan zijn zakelijke activiteiten ervaring opgedaan als Raadslid en Fractievoorzitter bij de gemeente Enschede.

In de vele organisaties die Haisma heeft geadviseerd in zowel de publieke- als private sector is hij tot de ontdekking gekomen dat succesvolle veranderingen tot stand komen in een omgeving waarin men anders durft te denken en te doen.

Vanuit zijn maatschappelijke drive om betekenisvol werk te doen is hij in 2018 het initiatief gestart voor een vernieuwend adviesbureau. Centraal staat daarin dat mensen en organisaties op een creatieve manier worden uitgedaagd om anders te denken en te doen om hun doelen te realiseren en meer (maatschappelijk) rendement te creëren.