Beleidscanvas

Workshop Beleidscanvas®


Doen we de juiste dingen?
Organisaties en medewerkers voeren heel veel activiteiten uit. Maar leveren die allemaal wel een bijdrage aan de gewenste doelbereiking? Of doen ze dit slechts gedeeltelijk? Of zijn er andere
alternatieve activiteiten denkbaar die minder kosten en toch effectiever zijn? Met behulp van een Beleidscanvas® wordt de kosteneffectiviteit van activiteiten gerelateerd aan de gestelde doelen. Dit geeft inzicht voor aanpassing en leidt in de praktijk tot veel besparing.


Bijsturen waar nodig
Om succesvol doelen te bereiken moet er regelmatig worden bijgestuurd. Doen we nog de juiste dingen en beheersen we de bekende risico’s om uiteindelijk succesvol te zijn? Om succesvol te zijn en te blijven wil je effectief de vinger aan de pols houden.Programma Beleidscanvas® workshop (halve dag met afdeling)
09.00 / 13.00 Inleiding sturingsfilosofie succesvolle doelbereiking
09.30 / 13.30 Beleidscanvas®: Doen we de juiste dingen?
10.00 / 14.00 Met elkaar aan de slag om een Beleidscanvas voor de afdeling te maken
11.00 / 15.00 Terugkoppeling resultaten
11.30 / 15.30 Brainstorm alternatieve activiteiten (effectiever en/of goedkoper)
12.30 / 16.30 Einde