Masterclass Succesmanagent

Meer succesvolle doelbereiking en minder kosten

Inleiding

In deze Masterclass Succesmanagement staan we stil bij de belangrijkste 3 elementen voor succes: heldere doelen, juiste activiteiten en beheersen van risico’s die er echt toe doen. Het samenspel tussen deze 3 elementen vormt een eenvoudige, maar effectieve aanpak voor het vergoten van succes.

Je werkt in deze Masterclass aan je eigen succes en bespreekt je casus binnen de groep. Van te voren levert je een doelstelling aan waarvan je het succes wilt vergroten.
Je werkt aan het aanscherpen van de doelen, het beoordelen en verbeteren van de activiteiten om het doel te bereiken en de risico’s die je succes kunnen verstoren.

Inhoud

Om succesvol doelen te bereiken moet er regelmatig worden bijgestuurd. Doen we nog de juiste dingen en beheersen we de bekende risico’s om uiteindelijk succesvol te zijn? Om succesvol te zijn en te blijven dient effectief de vinger aan de pols te worden gehouden en moet de relatie tussen doel, activiteit en risico continu worden gemonitord. Uit onderzoek blijkt dat de rode draad waardoor organisaties in zwaar weer komen wordt veroorzaakt door onduidelijke doelen, negeren van risico’s en onvoldoende sturingsinformatie. Organisaties komen niet in de problemen omdat ze niet bijsturen, maar omdat ze te laat bijsturen.

In deze Masterclass staat centraal dat de gestelde doelen worden bereikt. Dat lukt alleen succesvol door de doelen helder te formuleren, de juiste activiteiten te ondernemen en de belangrijkste risico’s te beheersen die de doelbereiking in de weg kunnen staan. Het afspreken van doelen, bijsturen op activiteiten en onderkennen van risico’s moet een permanent onderwerp van gesprek zijn binnen het bestuur en tussen bestuur en management. Dat maakt een organisatie en haar bestuurders/managers meer succesvol.

Wat kan je straks?

 • Je weet hoe organisaties meer succesvol kunnen worden door effectiever hun doel te bereiken;
 • Je weet nieuwe sturingsinstrumenten toe te passen in je eigen organisatie
 • Je weet heldere (sub)doelen te formuleren
 • Je weet welke concrete acties tot een meer succesvolle doelbereiking leiden.
 • Je weet activiteiten op een andere manier te bekijken en te beoordelen op effectiviteit
 • Je weet essentiële risico’s te herkennen die succes in de weg staan

Lesdagen

Twee keer twee dagen (inclusief overnachting) van 8.30 – 17.00 uur.

Eén maand na de masterclass is er een terugkomdag. Deze dag wordt de masteropdracht individueel door de deelnemer gepresenteerd.

Locatie

Saxion Enschede

Docenten

Kerndocent van de masterclass is Geert Haisma. Voor de verschillende thema’s worden gepassioneerde docenten van Saxion en Universiteit Twente ingezet. Elke dag is er ook ruimte voor ervaringen en tips uit de praktijk. Gastcolleges worden onder andere verzorgd door:

 • Henk Keizer, voormalig CEO Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland GGN
 • Lars Kamphuis, CEO van ELIS en voormalig CFO van Grolsch
 • Jeroen Hatenboer, oud-wethouder gemeente Enschede
 • Piet Klop, directeur Public Values en oud-partner Deloitte
 • Martin van Staveren, specialist risicomanagement en auteur van de boeken risicogestuurd werken en risicoleiderschap, kerndocent Universiteit Twente

Lees hier meer over de masterclass Succesmanagement