Succesvolle doelbereiking

Succesvolle doelbereiking voor bestuurders
Wie wil dat nou niet, succesvol je doel bereiken en tevreden achterom kijken. In de praktijk van alle dag is dit vaak weerbarstiger. We werken hard, maar komen vaak minder snel vooruit dan we willen.

Een helder doel is de basis voor effectieve samenwerking
Om succesvol je doel te bereiken gaat niet vanzelf. Bovenstaande plaatjes illustreren duidelijk dat je eerst moet transformeren van een roeiboot naar een Heren 8. Van HARD werken naar SMART werken. Daarna is training vereist om uiteindelijk je doel te halen. Want doen we met elkaar wel de juiste dingen?


Doen we de juiste dingen?
Organisaties en medewerkers voeren heel veel activiteiten uit. Maar leveren die allemaal wel een bijdrage aan de gewenste doelbereiking? Of doen ze dit slechts gedeeltelijk? Of zijn er andere alternatieve activiteiten denkbaar die minder kosten en toch effectiever zijn? Met behulp van een Beleidscanvas wordt de kosteneffectiviteit van activiteiten gerelateerd aan de gestelde doelen. Dit geeft inzicht voor aanpassing en leidt in de praktijk tot veel besparing. Welke belemmeringen staan succesvolle doelbereiking in de weg? Verder kijken dan je neus lang is voorkomt verrassingen waardoor doelen niet of slechts gedeeltelijk worden bereikt. Door met elkaar de belangrijkste belemmeringen (risico’s) te beheersen neemt de kans op succesvolle doelbereiking toe.


Bijsturen waar nodig
Om succesvol doelen te bereiken moet er regelmatig worden bijgestuurd. Doen we nog de juiste dingen en beheersen we de bekende risico’s om uiteindelijk succesvol te zijn? Om succesvol te zijn en te blijven als bestuurder wil je effectief de vinger aan de pols houden.Programma succesvolle doelbereiking voor bestuurders
9.00 Inloop
9.30 Inleiding sturingsfilosofie succesvolle doelbereiking
9.45 Hoe formuleer je een goede doelstelling?
10.45 Pauze
11.00 Beleidscanvas: Doen we de juiste dingen?
12.00 Beheersing van belemmeringen (risico’s)
12.30 Lunch
13.30 Casus: Hoe bereik je succesvol de doelen uit het coalitie akkoord? (toepassing op eigen coalitie akkoord)
15.00 Pauze
15.15 Terugkoppeling bevindingen
16.00 Monitoring: Hoe houden we een vinger aan de pols?
16.30 Effectieve communicatie ondersteunt doelbereiking
17.00 Afronding

Trainer: Drs. G.A.M. Haisma


Geert Haisma is bestuurskundige en heeft 25 jaar ervaring met doelbereiking en governance in gemeenten. Naast een verleden als ambtenaar, raadslid en fractievoorzitter heeft hij de afgelopen 20 jaren als adviseur meer dan 100 gemeenten begeleid en geadviseerd op alle deelterreinen van grote projecten tot het sociaal domein. Haisma is behalve trainer en adviseur ook als docent verbonden aan het postdoctoraal onderwijs van de Universiteit Twente.